Academia de Studii Economice din Bucureşti – oferta educaţională pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat şi doctorat 2019

Academia de Studii Economice din Bucureşti – oferta educaţională pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat şi doctorat 2019
Academia de Studii Economice din Bucureşti, liderul învăţământului superior economic şi de administraţie publică din România şi Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone, scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de masterat peste 4 400 de locuri, dintre care aproximativ 1 800 de locuri la buget